Anheuser-Busch InBev – מדיניות פרטיות

עדכון אחרון: 25/11/2021

Anheuser-Busch InBev היא חברת משקאות בינלאומית (להלן: החברה, אנחנו, שלנו, אותנו וכיו"ב) האחראית לאתר האינטרנט https://www.stellaartois.co.il (להלן: האתר, השירות וכיו"ב).
החברה מכבדת את פרטיותם של משתמשי האתר (להלן: את, אתה, אתם, אתן וכיו"ב), ומחויבת להגנה על המידע האישי שלקוחותיה חולקים עמה. אנו שומרים על שקיפות בכל הנוגע לאופן שבו אנו עשויים לאסוף מידע אישי ולהשתמש בו.

1. איזה מידע אנו עשויים לאסוף?
קטגוריות של מידע ונתונים שאנו עשויים לאסוף מלקוחותינו.

נתונים שאנו אוספים בנוגע אליך טרם שימושך בשירותינו או דרכו 

אנו אוספים ומעבדים מספר קטגוריות של מידע אישי (להלן: "מידע אישי"), דרך שימושכם באתר. נתונים אלו כוללים כתובות האינטרנט (Internet Protocol – IP) ממנה התחברתם ונתונים על אופן השימוש שלכם באתר הכל כמפורט בהרחבה להלן.

2. כיצד אנו אוספים מידע אישי הנוגע למשתמשים בשירותינו?
אנו משתמשים בשתי שיטות עיקריות:

אנו אוספים מידע אישי דרך שימושך באתר שלנו. במילים אחרות, כאשר את/ה משתמש/ת באתר, אנו נאסוף ונתעד את המידע הנוגע לשימוש זה, אם באופן עצמאי, על ידי מפעילת האתר או באמצעות שירותי צד שלישי כמפורט מטה.
זה כולל: מידע טכני ומידע התנהגותי, כגון נתוני כתובת האינטרנט (IP) של המשתמש, אשר בו את/ה עושה שימוש בכדי להתחבר לאינטרנט, כתובת ה-URL שלך, מערכת ההפעלה, סוג דפדפן, סוג חיבור דפדפן וגרסת דפדפן, רזולוציית מסך, גרסת פלאש, הגדרות אזור זמן, נתוני clickstream של המשתמש באתר, משך זמן הביקור באתר, השיטות שבהן השתמשת לשם עזיבת העמוד, וכל מספר טלפון שבו השתמשת לשם יצירת קשר עם שירות הלקוחות שלנו וכל מידע נוסף שמסרת לשירות לקוחות. כמו כן האתר מתקין קבצי קוקיות (Cookies) על המכשירים שבאמצעותם את/ה גולש/ת. מידע זה נאסף ישירות או באמצעות צדדים שלישיים באתר. ניתן למנוע איסוף של חלק מן המידע על ידי כלי לניהול עוגיות.
בנוסף, מידע עשוי לעבור התממה (de-identification) ולאחר מיכן להישמר ללא הגבלת זמן ושימוש.

3. מהי מטרת המידע האישי שאנו אוספים?
אנו נשתמש במידע אישי לשם אספקה של שירותים, ולשם עמידה בהתחייבויותינו החוזיות, האתיות והחוקיות, ולשם שיפור שירותי החברה לרבות בין היתר:
• עמידה בכל התחייבות העולה מחוזה בינך לבין החברה ו/או כל חוזה בין לקוח לבין החברה, ומסירת כל מידע, מוצרים או שירותים אשר ביקשת מהחברה;
• ביצוע ניתוח נתונים ואנליטיקה לצורך שיפור השירותים שלנו;
• הפעלת כלים לניהול ושליטה על פרטיותך באתר;
• למטרות אבטחה ולשם זיהוי ואימות גישה לשירותים;
• לאתר ולמנוע נזק לחברה, לעובדיה ולצדדי ג', ומניעת הונאה או פעילות פלילית אחרת.

4. שיתוף של מידע שנאסף על-ידי החברה עם צד שלישי
אנו מעבירים מידע אישי לצדדים שלישיים תחת נסיבות שונות. אנו משקיעים מאמצים בכדי להבטיח שהצדדים השלישיים הללו ישתמשו במידע שלך אך ורק במידה הנדרשת לשם ביצוע תפקידיהם, ואנו מקפידים שיהיה לנו חוזה עימם המסדיר את העיבוד שהם מבצעים עבורנו. הצדדים השלישיים הללו עשויים לכלול שותפים עסקיים, גופים מממנים ומקבלי קרנות, ספקים, שלוחות, סוכנים ו/או קבלני משנה לשם ביצוע כל חוזה שלנו מולך. הם עשויים לסייע לנו לספק את השירותים שאנו מציעים, לעבד עסקאות, לטפל בבקשות מידע, לקבל ולשלוח תשדורות, לנתח נתונים, לספק שירותי תמיכת IT ושירותי תמיכה אחרים, או לבצע משימות אחרות מעת לעת. כמו כן עשויים צדדים שלישיים לכלול ספקי שירותי אנליטיקה ומנועי חיפוש אשר מסייעים לנו בשיפור ואופטימיזציה של אתר האינטרנט שלנו ושל השיווק שלנו.
מדי פעם בפעם אנו מוסיפים או מסירים ספקי צד ג'. נכון לעכשיו ספקי צד ג' שלנו אשר להם אנו עשויים להעביר מידע אישי כוללים, בין היתר, את הספקים שלהלן:
– שירותי אנליטיקה וניתוח נתונים מאתרי האינטרנט (כגון Google Analytics);
– שירותי ניהול פרטיות משתמשים באתר (כגון OneTrust Cookie Consent);
– שירותי אבטחת מידע ושיפור ביצועי האתר (כגון Cloudflare);
בנוסף על כך אנו עשויים למסור את המידע האישי שלך לצדדים שלישיים אם חלה עלינו חובה למסור או לחלוק את המידע האישי שלך בכדי לעמוד בהתחייבויות חוקיות או חובות ביקורת או חובות ציות, במהלך כל הליך חוקי או רגולטורי או חקירה, או לשם אכיפת תנאי חוזה שכרתנו איתך או בעבורך או החלתם; או כדי להגן על הזכויות, הרכוש או הבטיחות של החברה, עובדינו ולקוחותינו, או אחרים. בכך נכללת החלפת מידע עם חברות וארגונים אחרים למטרות הגנה מפני הונאה והפחתת סיכון אשראי ולשם מניעת פשיעה.

5. העברות מידע בינלאומיות
מידע אישי עשוי להיות מועבר ולהיות מאוחסן ביעדים מחוץ לגבולות ישראל, ומחוץ לאזור הכלכלי האירופי (European Economic Area). כאשר מידע מועבר אל יעדים אלה, אנו נוקטים באמצעים הדרושים באופן סביר כדי להבטיח שהמידע האישי שלך מוגן.
החברה מעבירה מידע ליעדים הבאים בארצות הברית לצורך המטרות הבאות:
• אחסון מידע על שרתי Google לצורך קבלת שירותי אנליטיקה וניתוח נתונים, שירותי פרסום וצפייה בסרטוני וידאו באתר;
• אחסון מידע על שרתי OneTrust לצורך אספקת שירותים לניהול פרטיות משתמש באתר וכלים לציות לרגולציה.
העברת מידע לארצות הברית תעשה בכפוף לStandard Contractual Clauses – שהוא הסכם סטנדרטי שאושר על ידי האיחוד האירופי להעברת מידע אישי לארה"ב.
אנו עשויים להעביר מידע מחוץ לגבולות ישראל והאזור הכלכלי האירופי גם לצורך המטרות הבאות:
• אחסון וגיבוי מידע;
• פעולות נחוצות עבורנו כדי לקיים את ההסכם אתך;
• עמידה בהתחייבויותינו החוזיות, האתיות, החוקיות והרגולטוריות המחייבות העברת המידע;
• לאפשר את הפעילות של חברות הקבוצה שלנו, כאשר יש לנו אינטרס לגיטימי;
• להפעיל את חברות הקבוצה שלנו באופן יעיל ומיטבי.

6. שמירת מידע
החברה תשמור את המידע שאותו היא מעבדת אך ורק למשך פרק הזמן הנדרש לה בהתאם לשימושים המתוארים לעיל.. המידע יישמר באופן מקובל ומקצועי, לרבות על ידי הצפנה, מידור גישה, קיום לוגים, וכלים נוספים שמבטיחים את אבטחת המידע.

7. איסוף מידע באתר וקבצי עוגיות (Cookies)
כאשר את/ה ניגש/ת לשירותינו או משתמש/ת בהם, אנו עשויים להשתמש בטכנולוגיות תעשייתיות סטנדרטיות דוגמת קבצי קוקיות/עוגיות, פיקסלים או טכנולוגיות דומות, אשר מאחסנות נתונים מסוימים על גבי המחשב או הדפדפן שלך. אלה יאפשרו לנו לזהות את המחשב או המכשיר בהתאמה למשתמש, ולאפשר הפעלה אוטומטית של מאפיינים מסוימים, ויהפכו את חווית השירות שלך לנוחה ופשוטה יותר. אנו משתמשים בסוגים שונים של קבצי עוגיות: ישנן עוגיות הכרחיות אשר הן נחוצות לשם תפעול האתר. אנו משתמשים גם בעוגיות אנליטיות ובעוגיות לניטור ביצועים, אשר מאפשרות לנו לזהות את המבקרים באתר, לספור אותם, ולראות כיצד הם נעים ברחבי האתר שלנו כאשר הם משתמשים בו. בנוסף אנו משתמשים בעוגיות פונקציונליות המשמשות אותנו כדי לזהות אותך כאשר את/ה חוזר/ת לאתר שלנו. אלה מאפשרות לנו להתאים אישית את התוכן שלנו לפי העדפותיך.

עוגיות שונות נשמרות למשכי זמן שונים. עוגיות זמניות משמשות אותנו למעקב אחר פעולותיך המקוונות מרגע התחברות לאתר ועד לסיום הגלישה בו. תוקפן של העוגיות הללו פג בדרך כלל עם סגירת הדפדפן, אך הן עשויות להישמר למשך זמן מה על המכשיר שבאמצעותו גלשת. עוגיות קבועות ממשיכות לפעול גם לאחר שסגרת את הדפדפן.. עוגיות צד שלישי מותקנות על-ידי צדדים שלישיים במטרה לאסוף מידע מסוים לשם מחקר התנהגות ודמוגרפיה. עוגיות צד שלישי באתר שלנו כוללות, למשל, את גוגל אנליטיקס. באותו האופן, פיקסלים של פייסבוק ואחרים מאפשרים לנו לשלב באתר ספקי שירותים המהווים צדדים שלישיים (למשל פייסבוק, יוטיוב ואינסטגרם). עוגיות של צדדים שלישיים יישמרו בהתאם לתנאים של אותם צדדים שלישיים, וביכולתך לשלוט בעוגיות הללו באמצעות הגדרות הדפדפן שלך.

לנוחיותך, האתר כולל כלי לניהול עוגיות המאפשר לך להשבית בדרגות שונות את פעולת העוגיות בזמן שימושך באתר.
ההשפעה של השבתת עוגיות תלויה בסוג העוגיות שבחרת להשבית, אולם באופן כללי האתר וחלק מהשירותים המסופקים למשתמש/ת דרכו עשויים: לא לפעול כראוי, לא לזהות את המכשיר, לא לזכור את העדפותיך וכיו"ב אם תבחר/י להשבית או להסיר עוגיות. עם זאת, הרשאה או השבתה של עוגיות נתונים לבחירתך ולשליטתך גם באמצעות הדפדפן. אם ברצונך להשבית עוגיות באתרנו עליך לשנות את הגדרות הדפדפן שלך ולבחור לדחות עוגיות. האופן שבו תעשה/י זאת תלוי בדפדפן שבו את/ה משתמש/ת. פרטים נוספים בנוגע לאופן השבתת עוגיות ניתן למצוא כאן: Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, Safari.

האתרים שלנו עשויים, מפעם לפעם, להכיל קישורים לאתרים חיצוניים. איננו אחראים לתפעול, למדיניות הפרטיות או לתכנים של האתרים הללו.

8. אבטחת מידע ואחסונו
אנו נוקטים משנה זהירות בעת הטמעה, אכיפה ותחזוקה של אבטחת המידע האישי אשר אנו מעבדים. החברה משקיעה מאמץ בהטמעה, אכיפה ותחזוקה של אמצעי אבטחה, טכנולוגיות אבטחה ומדיניות אבטחה בכדי למנוע גישה מקרית או בלתי מורשית למידע אישי, או הרס, אובדן, שינוי, שימוש או חשיפה של מידע אישי. במקרים מסוימים אנו מצפינים מידע. בנוסף לכך אנו נוקטים את הצעדים הנהוגים בתעשייה בכדי להבטיח את בטיחות האתר שלנו.
עם זאת שימו לב כי לא קיימים אמצעי אבטחת מידע מושלמים או בלתי חדירים, ואנו לא יכולים להתחייב שלא יתרחשו לעולם פריצות אבטחת מידע כגון גישה בלתי מורשית, דליפות, וירוסים וכיו"ב.
הגישה למידע האישי מוגבל לאנשי צוות שלנו אשר: (i) דרושה להם גישה בכדי לאפשר להחברה למלא את מחויבויותיה; (ii) עוברים הכשרה תקופתית מתאימה; ואשר (iii) חלות עליהם חובות סודיות.
החברה תפעל בהתאם לחוק על מנת ליידע ללא דיחוי את הרשויות המתאימות ואת נשואי המידע בדבר התרחשות אירוע במידע אישי. אנו ננקוט ללא דיחוי צעדים סבירים לתיקון המצב.

9. זכויותיכם בנוגע למידע האישי הנאסף עליכם
בנסיבות מסוימות, על פי חוק, מוענקות זכויות בנוגע למידע האישי שלכם. זכויות אלה כוללות, בנסיבות שונות, את הזכות לניידות המידע, זכות הגישה למידע, הזכות לתיקון מידע שגוי, הזכות להתנגד לעיבוד מידע והזכות למחיקת מידע. נבהיר כי מימוש זכויות אלו יהיה כפוף לזכויותיהם של החברה ושל צדדים שלישיים.
אם אתה מעוניין להפעיל את זכויותיך, עליך ליצור קשר בדוא"ל: info@corona.co.il. אנו עשויים להידרש לנקוט פעולות על מנת לזהות נושא מידע המפעיל את זכויותיו, ויתכן שנדרש לשמור פרטים לצורך עמידה בהוראות כל חוק. יתכן ולא נוכל לזהות או לבודד מידע אישי מסוים (כגון כתובות IP) מהמערכות שלנו.

10. כללי
החברה שואפת לעבד אך ורק מידע מדויק, רלוונטי ומספיק, אשר מוגבל לצרכים ולמטרות שלשמם נאסף. כמו כן החברה מתכוונת לאחסן מידע למשך פרק הזמן הנדרש לשם הגשמת המטרה שלשמה נאסף המידע. אנו אוספים אך ורק מידע הקשור למטרה לגיטימית ספציפית, ומעבדים אותו בהתאם למדיניות הפרטיות שלנו.
החברה עשויה לתקן או לעדכן את מדיניות הפרטיות מעת לעת. ניתן למצוא את הגרסה העדכנית ביותר של מדיניות הפרטיות שלנו ב:www.stellaartois.co.il/privacy. המשך שימוש שלכם בשירותים מהווה קבלה פעילה של מדיניות הפרטיות, והסכמתכם לנאמר בו.
פרטי הקשר של המפעילה: תימקו בירה בע"מ – פארק תעשיות יקום ת.ד 31 יקום | דוא"ל: info@corona.co.il | טלפון: 09-7603030 | פקס: 09-7603131
פרטי קשר של קציני הגנת הפרטיות: info[@]myedpo.com.